Betingelser

Almindelig Aftale-, Salgs- og Leveringsbetingelser (PDF)

General Terms of Agreement, Sales and Delivery (PDF)

 

Ansvarsfraskrivelser:

Oplysningerne på denne hjemmeside er udelukkende til generel orientering.

Oplysningerne er leveret af ScanTeco. Vi bestræber os på at holde oplysningerne ajour og korrekte, men giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, om, nøjagtighed, egnethed, tilgængelighed af produkter, tjenester eller relateret grafik, der er indeholdt på hjemmesiden (til ethvert formål).

Anvendelse af denne hjemmesides oplysninger sker udelukkende på egen risiko.

Via denne hjemmeside kan du linke til andre hjemmesider, som ikke kontrolleres af ScanTeco.

ScanTeco har ingen kontrol over indholdet og tilgængeligheden af disse hjemmesider.

Inddragelsen af eventuelle links indebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller godkendelse af de synspunkter, der udtrykkes heri.